Monika Kus-Picco, Stylianos Schicho

23. Sep 2023 - 11. Nov 2023
Monika Kus-Picco, Granulocytes III“, 2023, medizinische Produkte auf Leinwand, 140 x 100 cm
Monika Kus-Picco, Granulocytes III“, 2023, medizinische Produkte auf Leinwand, 140 x 100 cm
Stylianos Schicho, Eyes Wide Shut #2, Kohle, Acryl auf Leinwand, 2023, 160 x 120 cm
Stylianos Schicho, Eyes Wide Shut #2, Kohle, Acryl auf Leinwand, 2023, 160 x 120 cm